transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Könsskillnader i politiken - mönstren består

Författare och institution:
Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen); Helena Rohdén (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Det våras för politiken. Red: Holmberg, Sören & Lennart Weibull, s. 109-126
ISBN:
91-973670-9-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
106586
Posten skapad:
2010-01-12 12:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007