transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multitype Bienayme-Galton-Watson processes escaping extinction.

Författare och institution:
Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Maria Conceicao Serra (-)
Publicerad i:
Adv. Appl. Prob. , 41 s. 225-246
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
106559
Posten skapad:
2010-01-12 12:03
Posten ändrad:
2010-01-17 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007