transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fond Memories of Dictatorships? Nostalgia and Support for Democracy in Post-Communist Europe

Författare och institution:
Jonas Linde (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Joakim Ekman (-)
Publicerad i:
Uwe Backeds, Tytus Jaskulowski & Abel Polese, eds, Totalitarismus und Transformation: Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa.,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Vanderhoeck & Ruprecht
Förlagsort:
Göttingen
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
Postens nummer:
106503
Posten skapad:
2010-01-12 10:36
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007