transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cysteine proteinases in osteoclast function and recruitment

Författare och institution:
Ulf H Lerner (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); M Brage (-); M Ransjö (-); F Kasprzykowski (-); R Kasprzykowska (-); Z Grzonka (-); M Abrahamson (-); A Grubb (-)
Publicerad i:
Biological mechanisms of tooth movement and craniofacial adaptation, s. 223-32
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Harvard Society for the Advancement of Orthodontics
Förlagsort:
Boston, Massachusetts, USA
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
106490
Posten skapad:
2010-01-12 10:25
Posten ändrad:
2010-01-12 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007