transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

About Stone Notion of Spectrum

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU))
Publicerad i:
Journal of Pure and Applied Algebra, 197 ( 1-3 ) s. 141-158
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
Postens nummer:
10645
Posten skapad:
2007-01-18 11:09
Posten ändrad:
2010-03-16 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007