transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Abiotic Methylation of Mercury in the Aqueous-phase

Författare och institution:
Katarina Gårdfeldt (Institutionen för kemi); John Munthe (-); Dan Strömberg (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård); Oliver Lindqvist (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Proceedings of the Minimata (2001) conference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
International mercury conference in Minimata in Japan, 2001
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Tungmetaller och övriga metaller
Nyckelord:
mercury, methylation, abiotic, aqueous phase
Ytterligare information:
International mercury conference in Minimata in Japan (2001),
Postens nummer:
106430
Posten skapad:
2010-01-12 01:28
Posten ändrad:
2015-02-11 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007