transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Atmospheric Cycling of Mercury and Persistent Organic Pollutants, Mepop

Final report

Författare och institution:
Katarina Gårdfeldt (Institutionen för kemi); Jonas Sommar (Institutionen för kemi); Oliver Lindqvist (Institutionen för kemi); Dan Strömberg (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård); John Munthe (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
International Scientific Secretariat (ISS) GSF-Forschungszentrum fűr Umveldt ind Gesundheit GmbH
Förlagsort:
Munich, Germany
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Tungmetaller och övriga metaller
Nyckelord:
mercury, environment, cycling, chemistry, mepop
Postens nummer:
106424
Posten skapad:
2010-01-12 00:25
Posten ändrad:
2015-02-11 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007