transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tracing Gender Equality Cultures. Elite Perceptions of Gender Equality in Norway and Sweden

Författare och institution:
Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen); Mari Teigen (-)
Publicerad i:
Politics & Gender, 5 ( 1 ) s. 21-44
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
106410
Posten skapad:
2010-01-11 21:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007