transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chapter 9: Seasonal to Interannual Climate Prediction

Författare och institution:
Wenli Li (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); Z. Zhao (-); Z. Lin (-); P.. Zhang (-); Q. Li (-); X. Shi (-); C. Sun (-)
Publicerad i:
"Climate of China", Eds. S. Wang and W. Li, s. 288-322
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
China Meteorological Press
Förlagsort:
Beijing
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
106407
Posten skapad:
2010-01-11 21:35
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007