transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

: Impact of Climate Change on Runoff in the Huaihe River Basins.

Författare och institution:
Ge Gao (Institutionen för geovetenskaper); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); Y. Xu (-)
Publicerad i:
Journal of Applied Meteorological Science, 19 ( 6 ) s. 741-748
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
106396
Posten skapad:
2010-01-11 21:14
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007