transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a ”Smart Growth” Strategy for Sustainable Development

Författare och institution:
Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Allan Larsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV); Bo Samuelsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV & Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Anders Ahlbäck (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV); Sara Backlund (-); Iain Begg (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV); Ola Carlsson (-); Raul Carlson (-); Göran Dave (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Rikard Engström (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi); Bengt Fjällborg (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Zsofia Ganrot (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Lena Gustafsson (-); Katarina Gårdfeldt (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV); Anders Hagson (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers); Christer Larsson (-); Jonas Norrman (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV); Barry Ness (-); Jonas Nässen (-); Mattias Olofsson (-); Lennart Olsson (-); Magnus Pruth (Företagsekonomiska institutionen); Khanh-Quang Tran (-); Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö, Chalmers); Dan Strömberg (Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV & Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik, Chalmers); Paul Weaver (-); Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Johan Woxenius (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport, Chalmers)
ISBN:
91-974921-9-1
Antal sidor:
18
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
smart growth, sustainable development, technology
Ytterligare information:
European Panel on Sustainable Development, EPSD, report no 3
Postens nummer:
106354
Posten skapad:
2010-01-11 17:47
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007