transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“It is more like six projects with similar name”

An evaluation of Health(a)ware – a project funded by the Europena Union

Författare och institution:
Göran Patriksson (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Owe Stråhlman (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan & Institutionen för pedagogik och didaktik); Konstantin Kougioumtzis (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Antal sidor:
45
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
106284
Posten skapad:
2010-01-11 15:29
Posten ändrad:
2011-03-13 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007