transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fertilization Strategies.

Författare och institution:
E. A. Serrao (-); Jonathan N. Havenhand (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB))
Publicerad i:
Hard bottom communities. Patterns, scales, dynamics, functions, shifts.,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer Verlag
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
Serrao, E. A. and J. N. Havenhand (2009). Fertilization Strategies. In: Hard bottom communities. Patterns, scales, dynamics, functions, shifts. M. Wahl, Springer Verlag: 149-164.
Postens nummer:
106245
Posten skapad:
2010-01-11 14:02
Posten ändrad:
2012-02-29 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007