transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reproduction and larvae / spore types.

Författare och institution:
Jonathan N. Havenhand (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); C. A. Styan (-)
Publicerad i:
Biofouling. S. Dürr and J. C. Thomason. London., s. 1-15
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Blackwell
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
106237
Posten skapad:
2010-01-11 13:48
Posten ändrad:
2012-02-29 12:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007