transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PE Teachers’ profession

PE teachers’ perspectives on issues of professionalization and professionalism

Författare och institution:
Göran Patriksson (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Konstantin Kougioumtzis (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle & Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan)
Publicerad i:
X ENSSEE CONGRESS,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this presentation is to highlight PE teachers’ perspectives in terms of professionalization and professionalism. First, we will introduce you to the concept of the teaching profession as defined by Tomas Englund. Secondly, we will present research results related to PE teachers’ professionalization. Finally, we will summarize some studies focusing on PE teachers’ professionalism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Idrottslärare, profession, professionalisering, professionalism
Postens nummer:
106160
Posten skapad:
2010-01-10 18:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007