transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spänning och äventyr som läromedel

Författare och institution:
Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Maj Asplund Carlsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitet och andra kategoriseringar, s. 15-46
ISBN:
978-91-44-05705-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
106146
Posten skapad:
2010-01-10 17:42
Posten ändrad:
2011-12-30 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007