transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den Mångkulturella förskolan. Motsägelser och möjligheter

Författare och institution:
Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
106133
Posten skapad:
2010-01-10 16:26
Posten ändrad:
2010-01-17 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007