transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ocean Acidification and its impact on the early life-history stages of marine animals. In Briand F (ed) Impacts of acidification on biological, chemical and physical systems in the Mediterranean and Black Seas

Författare och institution:
Samuel Dupont (Institutionen för marin ekologi); Michael C. Thorndyke (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
N° 36 in CIESM Workshop Monographs. CIESM, Monaco, s. 89-98
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
106131
Posten skapad:
2010-01-10 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007