transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Responses of Antarctic Iridaea cordata (Rhodophyta) tetraspores exposed to ultraviolet radiation

Författare och institution:
K. Zacher (-); Michael Y. Roleda (Institutionen för marin ekologi); Angela Wulff (Institutionen för marin ekologi); D. Hanelt (-); C. Wiencke (-)
Publicerad i:
Phycological Research, 57 ( 3 ) s. 186-193
ISSN:
1322-0829
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
106118
Posten skapad:
2010-01-09 18:12
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007