transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[The skeletal protein osteocalcin is also an endocrine hormone. Possible significance for type 2 diabetes and the metabolic syndrome]

Skelettproteinet osteokalcin även endokrint hormon. Kan ha betydelse för typ 2-diabetes och metabola syndromet.

Författare och institution:
Ulf H Lerner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Claes Ohlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Dan Mellström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Läkartidningen, 105 ( 34 ) s. 2264-6
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
Adipocytes, metabolism, Animals, Bone Density, Diabetes Mellitus, Type 2, drug therapy, metabolism, Gene Expression Regulation, Glucose, metabolism, Humans, Metabolic Syndrome X, drug therapy, metabolism, Mice, Osteoblasts, metabolism, Osteocalcin, blood, metabolism, physiology, Protein Tyrosine Phosphatases, metabolism, physiology
Postens nummer:
106068
Posten skapad:
2010-01-09 15:09
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007