transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CONSUMPTION OF SCRIPPSIELLA LACHRYMOSA RESTING CYSTS BY THE EASTERN OYSTER (CRASSOSTREA VIRGINICA)

Författare och institution:
Agneta Persson (Institutionen för marin ekologi); B. C. Smith (-)
Publicerad i:
Journal of Shellfish Research, 28 ( 2 ) s. 221-225
ISSN:
0730-8000
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
106026
Posten skapad:
2010-01-09 09:51
Posten ändrad:
2010-01-27 08:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007