transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deep-Sea, Swimming Worms with Luminescent "Bombs"

Författare och institution:
K. J. Osborn (-); S. H. D. Haddock (-); Fredrik Pleijel (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); L. P. Madin (-); G. W. Rouse (-)
Publicerad i:
Science, 325 ( 5943 ) s. 964-964
ISSN:
0036-8075
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
106018
Posten skapad:
2010-01-08 18:27
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007