transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

FRAX and its applications to clinical practice

Författare och institution:
John A Kanis (-); Anders Odén (-); Helena Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Fredrik Borgström (-); Oskar Ström (-); Eugene McCloskey (-)
Publicerad i:
Bone, 44 ( 5 ) s. 734-43
ISSN:
8756-3282
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The introduction of the WHO FRAX algorithms has facilitated the assessment of fracture risk on the basis of fracture probability. FRAX integrates the influence of several well validated risk factors for fracture with or without the use of BMD. Its use in fracture risk prediction poses challenges for patient assessment, the development of practice guidelines, the evaluation of drug efficacy and reimbursement, as well as for health economics which are the topics outlined in this review.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Klinisk fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
Algorithms, Body Mass Index, Female, Fractures, Bone, Humans, Male, Risk Factors
Postens nummer:
106007
Posten skapad:
2010-01-08 17:32
Posten ändrad:
2015-01-15 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007