transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A note on the pooling of individual PANIC unit root tests

Författare och institution:
Joakim Westerlund (Institutionen för nationalekonomi med statistik); R. Larsson (-)
Publicerad i:
Econometric Theory, 25 s. 1851-1868
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
105974
Posten skapad:
2010-01-08 16:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007