transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lär av Krugman, Reinfeldt!

Författare och institution:
Johan Lönnroth (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Karin Svensson Smith (-)
Publicerad i:
Sydsvenska Dagbladet, ( 2009-12-03 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
105969
Posten skapad:
2010-01-08 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007