transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Qualifications of future teachers. Ideas and ideals in the liberal discourse about teachers and teacher education in Sweden”

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Utbildning och Demokrati, 18 ( 1 ) s. 59-67
ISSN:
1102-6472
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
lärare, lärarutbildning, lärares kunskap, lived body, politik
Postens nummer:
105954
Posten skapad:
2010-01-08 15:46
Posten ändrad:
2010-01-21 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007