transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cape Verdean images of home and return: A dialogue between homeland and diaspora

Författare och institution:
Lisa Åkesson (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
American Anthroplogical Association 100th yearly meeting, Washington Nov 28-Dec 2,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
105923
Posten skapad:
2010-01-08 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007