transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Remittances, social inequality and transnational family organization: A Cape Verdean case study

Författare och institution:
Lisa Åkesson (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
IMISCOE theory conference on diaspora and transnationalism, 10-11 April, European University, Florence,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
105919
Posten skapad:
2010-01-08 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007