transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inter- and intra-individual variations in saliva secretion rates

Författare och institution:
Bengt Hasséus (Institutionen för odontologi); Johan Blomgren (-)
Publicerad i:
Swedish Dental Journal, 33 ( 4 ) s. 181-191
ISSN:
0347-9994
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Övrig odontologi
Postens nummer:
105895
Posten skapad:
2010-01-08 10:36
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007