transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Process length variation in cysts of a dinoflagellate, Lingulodinium machaerophorum, in surface sediments: Investigating its potential as salinity proxy

Författare och institution:
K. N. Mertens (-); S. Ribeiro (-); I. Bouimetarhan (-); H. Caner (-); N. C. Nebout (-); B. Dale (-); A. De Vernal (-); M. Ellegaard (-); M. Filipova (-); Anna Godhe (Institutionen för marin ekologi); E. Goubert (-); K. Grosfjeld (-); U. Holzwarth (-); U. Kotthoff (-); S. A. G. Leroy (-); L. Londeix (-); F. Marret (-); K. Matsuoka (-); P. J. Mudie (-); L. Naudts (-); J. L. Pena-Manjarrez (-); Agneta Persson (Institutionen för marin ekologi); S. M. Popescu (-); V. Pospelova (-); F. Sangiorgi (-); M. T. J. van der Meer (-); A. Vink (-); K. A. F. Zonneveld (-); D. Vercauteren (-); J. Vlassenbroeck (-); S. Louwye (-)
Publicerad i:
Marine Micropaleontology, 70 ( 1-2 ) s. 54-69
ISSN:
0377-8398
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
105862
Posten skapad:
2010-01-07 22:01
Posten ändrad:
2010-01-27 08:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007