transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prior Informed Consent and Hazardous Trade: Regulating Trade in Hazardous Goods at the Intersection of Sovereignty, Free Trade and Environmental Protection

Författare och institution:
David Langlet (Juridiska institutionen)
ISBN:
9041128212
Antal sidor:
340
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Kluwer Law International
Förlagsort:
Alphen aan den Rijn
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
Nyckelord:
prior informed consent, PIC, hazardous trade, hazardous goods, international trade, no harm principle, free trade law, WTO, regulatory sovereignty, MEAs, de facto sovereignty, de jure sovereignty, environmental protection, informed decision making
Ytterligare information:
2:a, reviderad upplaga av avhandling med samma titel
Postens nummer:
105831
Posten skapad:
2010-01-07 18:32
Posten ändrad:
2011-10-18 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007