transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Europeisk reglering av koldioxidlagring: analys utifrån miljörättsliga aspekter

Författare och institution:
David Langlet (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Nordisk Miljörättslig Tidskrift, 1 s. 79-103
ISSN:
2000-4273
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Artikeln presenterar det EG-rättsliga regelverket för avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CCS) med särskilt fokus lagringsfasen samt regelverkets implementering i Skandinavien. Frågan ställs huruvida tillämpning av CCS enligt existerande regelverk är förenligt med principen om hållbar utveckling? För att göra denna frågeställning mer hanterbar testas regleringen av CCS mot grundläggande miljörättsliga principer vilka kan betraktas som rättsliga förutsättningar för en hållbar utveckling.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
Nyckelord:
koldioxidlagring, CCS, hållbar utveckling, klimaträtt
Postens nummer:
105829
Posten skapad:
2010-01-07 18:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007