transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid total tau is associated with shorter survival in dementia with Lewy bodies.

Författare och institution:
Fredrik Boström (-); Oskar Hansson (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lars Gerhardsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Thomas Lundh (-); Lennart Minthon (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Elisabet Londos (-)
Publicerad i:
Dementia and geriatric cognitive disorders, 28 ( 4 ) s. 314-9
ISSN:
1421-9824
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A pathology typical of dementia with Lewy bodies (DLB) has been demonstrated to increase mortality to a greater extent than the pathology of Alzheimer's disease (AD). However, mortality in DLB has also been shown to increase with concomitant AD pathology. Furthermore, in a recent publication, we showed that there is a robust and specific increase in CSF calcium and magnesium in DLB patients compared to both AD patients and controls. Thus, in order to explore the influence of CSF AD markers and trace element concentrations on mortality in DLB, we undertook a longitudinal prospective study of 47 clinically diagnosed DLB patients and 157 AD patients as well as 49 healthy volunteers. Both AD and DLB patients showed an increased mortality compared to the healthy controls (relative risk: 10 and 8, respectively; p < 0.001). Increased levels of CSF total tau were associated with increased mortality among the DLB patients (p < 0.05), but not among the AD patients or controls. Gender, age, MMSE score, Abeta42 concentration and phosphorylated tau, and CSF trace element concentrations did not influence survival in the obtained models.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
105770
Posten skapad:
2010-01-07 15:26
Posten ändrad:
2011-01-10 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007