transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Converging molecular pathways in human neural development and degeneration.

Författare och institution:
Niklas Mattsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Karin Sävman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Gustaf Österlundh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Neuroscience research, 66 ( 3 ) s. 330-2
ISSN:
1872-8111
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Animal studies suggest that phosphorylation of microtubule-associated protein tau is a physiological way of destabilizing axons in the developing brain, promoting synaptic plasticity, while in the adult human brain tau phosphorylation is a specific sign of Alzheimer's disease. We here show, for the first time, that newborn human infants have extremely high levels of phosphorylated tau in their cerebrospinal fluid, and that these levels decrease during the first years of life. Tau phosphorylation in Alzheimer's disease may be a physiological response to Alzheimer-associated synaptotoxicity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Adolescent, Aging, cerebrospinal fluid, Amyloid beta-Protein Precursor, cerebrospinal fluid, Axons, physiology, Biological Markers, cerebrospinal fluid, Child, Child Development, Child, Preschool, Female, Humans, Infant, Infant, Newborn, Infant, Premature, cerebrospinal fluid, Male, Phosphorylation, Protease Nexins, Protein Isoforms, cerebrospinal fluid, Receptors, Cell Surface, tau Proteins, cerebrospinal fluid, genetics
Postens nummer:
105759
Posten skapad:
2010-01-07 15:11
Posten ändrad:
2011-08-10 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007