transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hjulångaren Eric Nordevall II

Författare och institution:
Bosse Lagerqvist (Institutionen för kulturvård); Lennart Bornmalm (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Länspumpen, ( 2009:3 ) s. 44-48
ISSN:
0281-4242
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln behandlar rekonstruktionsprojektet av hjulångaren Eric Nordevall II vid Forsviks Varv. En redogörelse lämnas också av dess föregångare Eric Nordevall som gick i trafik på Göta kanal 1837-56. Hjulångaren var en av ett antal specialbeställda fartyg för trafik på den då nyligen invigda Göta kanal, och kännetecknades av den speciella utformningen med skovelhjulen intryckta i skrovet för att på så sätt optimera fartygets storlek i relation till utrymmet i slussarna. Den därav säregna skrovformen gav dem benämningen fiolfartyg. Rekonstruktionen som har löpt sedan mitten av 1990-talet har utgjort ett kunskapsintensivt projekt och har omfattat tre huvudsakliga områden: skrovet, ångpannan och maskinen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik- och industrihistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
hjulångare, rekonstruktion, Göta kanal, Forsvik, Eric Nordevall II
Postens nummer:
105757
Posten skapad:
2010-01-07 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007