transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att säkra det osäkra. Reflektion och makt i skolans utvärdering. Lund: Studentlitteratur.

Redaktör(er):
Rita Foss Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Rolf Lander (Institutionen för pedagogik och didaktik)
ISBN:
978-91-44-01864-5
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
utvärdering, policy, kontroll, kunskap, lärande, omvandling
Postens nummer:
105740
Posten skapad:
2010-01-07 14:46
Posten ändrad:
2011-04-28 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007