transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What happened to Educational Inequality?

Författare och institution:
Kajsa Yang Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Resultatdislog 2009: forskning inom utbildningsvetenskap, s. 169-174
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Vetenskaprådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
105739
Posten skapad:
2010-01-07 14:46
Posten ändrad:
2010-01-15 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007