transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimization of the detection of microbes in blood from immunocompromised patients with haematological malignancies.

Författare och institution:
Susann Skovbjerg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Christina Welinder-Olsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Nahid Kondori (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); E Kjellin (-); Forough Nowrouzian (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Dick Stockelberg (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); P Larsson (-); Christine Wennerås (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 15 ( 7 ) s. 680-3
ISSN:
1469-0691
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The present study aimed to improve the rate of detection of blood-borne microbes by using PCRs with pan-bacterial and Candida specificity. Seventeen per cent of the blood samples (n=178) collected from 107 febrile patients with haematological malignancies were positive using standard culture (BacT/Alert system). Candida PCR was positive in 12 patients, only one of whom scored culture-positive. Bacterial PCR using fresh blood samples was often negative, but the detection rate increased when the blood was pre-incubated for 2 days. These data indicate that PCR assays might be a complement for the detection of blood-borne opportunists in immunocompromised haematology patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Bacteremia, epidemiology, microbiology, Blood, microbiology, Candida, classification, genetics, isolation & purification, Candida albicans, genetics, isolation & purification, Candida glabrata, genetics, isolation & purification, Candidiasis, microbiology, Culture Media, DNA, Bacterial, analysis, DNA, Fungal, analysis, Fever, Fungemia, epidemiology, microbiology, Gram-Negative Bacteria, genetics, isolation & purification, Gram-Positive Bacteria, genetics, isolation & purification, Hematologic Neoplasms, complications, Humans, Immunocompromised Host, Neutropenia, Opportunistic Infections, epidemiology, microbiology, Polymerase Chain Reaction, methods
Postens nummer:
105718
Posten skapad:
2010-01-07 14:13
Posten ändrad:
2011-01-20 22:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007