transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implementing Controlled Languages in GF

Författare och institution:
Aarne Ranta (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU)); Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Workshop on Controlled Natural Language, CNL 2009; Marettimo Island; Italy; 8 June 2009 through 10 June 2009, 448
ISSN:
16130073
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract. The paper introduces GF, Grammatical Framework, as a tool for implementing controlled languages. GF provides a high-level grammar formalism and a resource grammar library that make it easy to write grammars that cover similar fragments in several natural languages at the same time. Authoring help tools and automatic translation are provided for all grammars. As an example, a grammar of Attempto Controlled English is implemented and then ported to French, German, and Swedish.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
105696
Posten skapad:
2010-01-07 12:55
Posten ändrad:
2016-06-09 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007