transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

GF: A Multilingual Grammar Formalism

Författare och institution:
Aarne Ranta (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
Language and Linguistics Compass, 3
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
105692
Posten skapad:
2010-01-07 12:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007