transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regional variation in eelgrass (Zostera marina) morphology, production and stable sulfur isotopic composition along the Baltic Sea and Skagerrak coasts

Författare och institution:
M. Holmer (-); Susanne P. Baden (Institutionen för marin ekologi); C. Bostrom (-); Per-Olav Moksnes (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Aquatic Botany, 91 ( 4 ) s. 303-310
ISSN:
0304-3770
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
105685
Posten skapad:
2010-01-07 12:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007