transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mechanisms behind the protective role of the liver in sensitized patients

Författare och institution:
Madeleine Ingelsten (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Karin Gustafsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Mihai Oltean (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Michael Olausson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Börje Haraldsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Alex Karlsson-Parra (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Jenny Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
The transplantation Society, new Key Opinion Leader Meeting Gothenburg 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Immunbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Klinisk immunologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Postens nummer:
105683
Posten skapad:
2010-01-07 12:13
Posten ändrad:
2012-03-12 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007