transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapport från rytmsymposiet, Ågrenska villan, Göteborgs universitet, 22-23 augusti 2006

Report from Symposium on Rhythm

Redaktör(er):
Lena Hopsch (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Eva Lilja (Litteraturvetenskapliga institutionen); Rudolf Rydstedt (-); Birgitte Stougaard Pedersen (-)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Ytterligare information:
Rapport gjord med stöd av forskningsinitiering, Riksbankens Jubileumsfond.
Postens nummer:
105675
Posten skapad:
2010-01-07 11:45
Posten ändrad:
2010-01-07 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007