transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Muntliga och skriftliga aspekter på svensk vershistoria

Författare och institution:
Eva Lilja (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Ordkonst, Röstspråk, Kroppsspråk. Om konsternas kommunikationsformer. Studier framlagda vid Tionde nordiska metrikkonferensen Borås 14-16 april 2005, s. 5-19
ISBN:
91-87988-12-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Centrum för Metriska Studier
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Vershistoria, muntlighet, skriftlighet, fyrslagsräcka
Postens nummer:
105662
Posten skapad:
2010-01-07 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007