transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blaming Europe? Exploring the Variable Impact of National Public Service Dissatisfaction on EU Trust

Författare och institution:
Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Journal of European Social Policy, 19 ( 5 ) s. 408-420.
ISSN:
1461-7269
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
EU support, trust, performance dissatisfaction, welfare state, political parties
Postens nummer:
105643
Posten skapad:
2010-01-07 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007