transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cultural Service Innovation as a Tool for Regional Development in Peripheral Communities

Författare och institution:
Ross Nelson (-); Patrik Ström (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Jonas Bjälesjö (-)
Publicerad i:
Proceedings of the European Association for Research on Services, RESER,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
regional development, service industry
Postens nummer:
105636
Posten skapad:
2010-01-07 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007