transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Japanese financial service firms in East and Southeast Asia: Location pattern and strategic response in changing economic conditions

Författare och institution:
Patrik Ström (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Naoyuki Yoshino (-)
Publicerad i:
Asian Business & Management, 8 ( 1 ) s. 33-58
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
Japan, service industry, internationalisation
Postens nummer:
105628
Posten skapad:
2010-01-07 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007