transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phytoplankton distribution and production along a wide environmental gradient in the South-West Atlantic off Uruguay

Författare och institution:
Danilo Calliari (Institutionen för marin ekologi); E. Brugnoli (-); G. Ferrari (-); D. Vizziano (-)
Publicerad i:
Hydrobiologia, 620 s. 47-61
ISSN:
0018-8158
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
105573
Posten skapad:
2010-01-05 20:55
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007