transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extracellular glutathione protects yeast cells from arsenite toxicity

Författare och institution:
Markus J. Tamás (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Michael Thorsen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Therese Jacobson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Rita Vooijs (-); Henk Schat (-)
Publicerad i:
International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, Manchester, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
105553
Posten skapad:
2010-01-05 18:55
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007