transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Specificity of MAP kinase substrates – determination of consensus sequences using positional scanning peptide libraries

Författare och institution:
Jenny Veide Vilg (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Thomas Ljungdahl (Institutionen för kemi); Morten Grøtli (Institutionen för kemi); Markus J. Tamás (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Yeast Genetics and Molecular Biology Meeting, Toronto, Canada,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
105547
Posten skapad:
2010-01-05 18:40
Posten ändrad:
2015-01-08 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007